Agendapunten

 1. 1

  Indien één van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Energieraad (formeel) op 25 juni 2019, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 18 juni 2019.

 2. 2

  Geannoteerde agenda Energieraad van 25 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag informele Energieraad van 2 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Mededeling Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport Navigant – EU-langetermijnstrategie klimaat

  Te behandelen:

  Loading data