Algemeen overleg

Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019

Algemeen overleg: "Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019 "Deze vergadering is geweest
herziene convocatie
i.v.m. toevoeging agendapunt 2

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convo AO 28 mei Nl bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2019 , over voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de uitspraak van de rechter dat Ahrar al-Sham een terroristische organisatie is

Te behandelen: