Debat geweest
26 september 2019 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunten 3 en 11.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst cie. BuHa-OS d.d. 26 september 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BuHa-OS d.d. 26 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 26-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 02-10-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Akkoord tussen EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees
 • 03-10-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali
 • 09-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Wereldbank
 • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019
 • 30-10-2019 10.00 - 11.00 Gesprek SER advies over samenhang tussen IMVO en Duurzame Ontwikkelingsdoelen
 • 31-10-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maatschappelijk middenveld: omwisselen met AO Ontwikkelingssamenwerking d.d. 7 november 2019
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 07-11-2019 12.00 - 14.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking: omwisselen met AO Maatschappelijk Middenveld d.d. 31 oktober
 • 12-11-2019 17.00 - 18.00 Gesprek AIV over advies "Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond"
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
 • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • 20-11-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
 • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-Os
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 03-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Handelsbevordering
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari


Nog te agenderen plenaire debatten:
15. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
60. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
67. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
33. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
49. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
84. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
3
Verzoek Plan International, namens Girls Rights Watch, tot aanbieding rapport ‘2019 EM2030 SDG Gender Index’ d.d. 8 oktober 2019
4
Vaststellen programma rondetafelgesprek CETA
5
Stafnotitie - Stand van zaken Kennisagenda 2019
6
Werkbezoek Marokko

Details

Besluit: Werkbezoek Marokko organiseren in het Krokusreces.
10
Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)

Te behandelen:

12
Stafnotitie - Proces goedkeuring handelsovereenkomst EU-Mercosur
14
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 1. 2019Z17244 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake vertraging bekrachtiging d.d. 13-09-2019
 2. 2019Z17248 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake openstaande toezeggingen d.d. 13-09-2019
 3. 2019Z17249 Aan min. BuZa & min. BuHa-OS - Verzoek ambtelijke ondersteuning werkbezoek Marokko d.d. 13-09-2019
 4. 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering d.d. 13-09-2019
 5. 2019Z17245 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie eerste concept UN Binding treaty Business and Human Rights d.d. 13-09-2019
 6. 2019Z17246 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia d.d. 13-09-2019
 7. 2019Z16463 Aan min. BuHa-OS - Feitelijke vragen Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en OS d.d. 03-09-2019
 8. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 9. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019