Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS 12 sept

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 12-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 26-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 03-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali
 • 09-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Wereldbank 
 • 09-10-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking -> Op verzoek van de commissie wordt gezocht naar een nieuwe datum op een later moment.
 • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019 
 • 31-10-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maatschappelijk middenveld
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking 
 • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg RBZ/Handel 
 • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten:
 • Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling (met ministers BuHa-OS en LNV).

Nog te agenderen plenaire debatten:
18. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
69. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
78. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
43. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
62. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
107. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
3
Verzoek SER om gesprek en aanbieding advies over samenhang tussen IMVO en sustainable development goals
4
Uitnodiging PGA en Parliament of Cape Verde voor interparlementaire forum "The Role of Parliamentarians in the implementation of United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) 16 and 14: Promoting democratic renewal and inclusion, safeguarding human rights, and protecting the oceans" d.d. 21-22 november 2019
5
Uitnodiging GPFE voor conferentie van International Development Evaluation Association (IDEAS)
6
Uitnodiging IPU voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 8-11 oktober 2019
7
Uitnodiging Mars Nederland voor werkbezoek aan chocoladefabriek in Veghel over o.a. duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant d.d. 8 november 2019
9
Stafnotitie - Kort werkbezoek najaar 2019
24
Stafnotitie - Proces goedkeuring handelsovereenkomst EU-Mercosur
26
Aanbieding advies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond' van AIV
27
Afschrift brief AIV aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. briefadvies ’Internationaal Klimaatbeleid’
28
29
Stafnotitie - Openstaande toezeggingen
30
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 1. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Afschrift vragen Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29 april 2019
 2. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11 april 2019
 3. 2019Z16463 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en OS, d.d. 3 september 2019