Debat geweest
12 september 2019 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS 12 sept

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 12-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 26-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 03-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali
 • 09-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Wereldbank 
 • 09-10-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking -> Op verzoek van de commissie wordt gezocht naar een nieuwe datum op een later moment.
 • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019 
 • 31-10-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maatschappelijk middenveld
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking 
 • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg RBZ/Handel 
 • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten:
 • Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling (met ministers BuHa-OS en LNV).

Nog te agenderen plenaire debatten:
18. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
69. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
78. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
43. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
62. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
107. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
3
Verzoek SER om gesprek en aanbieding advies over samenhang tussen IMVO en sustainable development goals
4
Uitnodiging PGA en Parliament of Cape Verde voor interparlementaire forum "The Role of Parliamentarians in the implementation of United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) 16 and 14: Promoting democratic renewal and inclusion, safeguarding human rights, and protecting the oceans" d.d. 21-22 november 2019
5
Uitnodiging GPFE voor conferentie van International Development Evaluation Association (IDEAS)
6
Uitnodiging IPU voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 8-11 oktober 2019
7
Uitnodiging Mars Nederland voor werkbezoek aan chocoladefabriek in Veghel over o.a. duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant d.d. 8 november 2019
9
Stafnotitie - Kort werkbezoek najaar 2019
24
Stafnotitie - Proces goedkeuring handelsovereenkomst EU-Mercosur
26
Aanbieding advies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond' van AIV
27
Afschrift brief AIV aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. briefadvies ’Internationaal Klimaatbeleid’
28
Verslag van een Interparlementaire conferentie inzake de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Te behandelen:

29
Stafnotitie - Openstaande toezeggingen
30
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 1. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Afschrift vragen Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29 april 2019
 2. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11 april 2019
 3. 2019Z16463 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en OS, d.d. 3 september 2019