Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 september 2019
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 12-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
  • 26-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
  • 03-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali
  • 09-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Wereldbank 
  • 09-10-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking -> Op verzoek van de commissie wordt gezocht naar een nieuwe datum op een later moment.
  • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019 
  • 31-10-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maatschappelijk middenveld
  • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
  • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
  • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking 
  • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg RBZ/Handel 
  • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
  • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
  • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering 
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:
  • Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling (met ministers BuHa-OS en LNV).

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  18. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  69. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  78. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  43. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  62. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  107. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 3. 3

  Verzoek SER om gesprek en aanbieding advies over samenhang tussen IMVO en sustainable development goals

 4. 4

  Uitnodiging PGA en Parliament of Cape Verde voor interparlementaire forum "The Role of Parliamentarians in the implementation of United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) 16 and 14: Promoting democratic renewal and inclusion, safeguarding human rights, and protecting the oceans" d.d. 21-22 november 2019

 5. 5

  Uitnodiging GPFE voor conferentie van International Development Evaluation Association (IDEAS)

 6. 6

  Uitnodiging IPU voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 8-11 oktober 2019

 7. 7

  Uitnodiging Mars Nederland voor werkbezoek aan chocoladefabriek in Veghel over o.a. duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant d.d. 8 november 2019

 8. 8

  Voorstel lid Diks rondetafelgesprek UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stafnotitie - Kort werkbezoek najaar 2019

 10. 10

  Reactie op de motie van de leden Van Ojik en Karabulut over verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij het naleven van mensenrechten (Kamerstuk 32735-252)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport over ‘Het Nederlandse Wapenexportbeleid in 2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de economische missies en inkomende bezoeken die plaatshadden in de tweede helft van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Laar inzake Wet zorgplicht kinderarbeid (Kamerstuk 34506)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstellen subsidietenders versterking maatschappelijk middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WTO-investeringsfacilitatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief aan War Child over de geestelijke gezondheidszorg in conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlandse bijdrage UNRWA

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over onderzoek naar weeshuistoerisme (Kamerstuk 35069-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsdoorlichting BHOS begrotingsartikel 1, Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek tot uitstel AO Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Betreft Akkoord tussen EU en de VS over aanpassing van het Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Het aan bandenleggen van de tariefvrij import van kippenvlees uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarlijkse brief over EU ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stafnotitie - Proces goedkeuring handelsovereenkomst EU-Mercosur

 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding advies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond' van AIV

 27. 27

  Afschrift brief AIV aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. briefadvies ’Internationaal Klimaatbeleid’

 28. 28

  Verslag van een Interparlementaire conferentie inzake de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stafnotitie - Openstaande toezeggingen

 30. 30

  Openstaande brieven aan bewindspersonen

  1. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Afschrift vragen Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29 april 2019
  2. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11 april 2019
  3. 2019Z16463 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en OS, d.d. 3 september 2019
 31. 31

  Voorstel rondetafelgesprek CETA

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek kabinetsreactie op eerste concept UN Binding Treaty on Business and Human Rights

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek reactie minister op aangenomen motie Bouali c.s. over ondersteunen van Colombia in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven