Debat geweest
26 september 2019 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 26 sept
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 26 sept

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

ma 30-09-2019 12.00 - 16.00 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China
wo 02-10-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Internationale rechtsorde in het digitale domein
do 03-10-2019 09.00 - 12.00 Algemeen overleg Iran
do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Technologisch nieuwe wapensystemen
di 08-10-2019 17.30 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 09-10-2019 14.00 - 17.00 Gesprek Gezanten voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
do 10-10-2019 09.30 - 10.30 Bijzondere procedure Palestijnse kerken en christelijke organisaties
do 10-10-2019 11.00 - 12.00 Gesprek met de Voorzitter en andere leden van het parlement van Armenië
do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 13 en do 14 november plenaire begrotingsbehandeling Buza
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 14-01-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
Voor de volgende procedure vergadering wordt Werkbezoeken 2020 geagendeerd.

Nog te plannen AO kernwapens: bij voorkeur vóór het Kerstreces; indien de minister van Defensie verhinderd is, dan alleen met de minister van Buitenlandse Zaken.

Planning algemeen overleg NAVO:
De NAVO-ministeriële is van 3-4 december verplaatst naar woensdag 20 november. Op 3-4 december vindt nu de NATO Leaders’ meeting plaats (MP-niveau).
besluit: Het al geplande AO van 27 november handhaven en hiervoor agenderen het verslag van de NAVO-ministeriële van 20 november en de geannoteerde agenda van de NAVO Top van 3-4 december.

Nog te plannen AO vóór Kerstreces: artikel 100 brief over verlenging Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS.

te plannen plenaire debatten:

13. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
25. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
94. Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 (Van Dam): gepland op dinsdagavond 1 oktober a.s.
105. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij)

te agenderen dertigleden debatten:
5. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) 
6. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) 
29. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) 
32. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) 
45. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) 
78. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut)
N.B.: de mogelijkheid wordt onderzocht voor een apart AO over Afghanistan (met de minister van Buitenlandse Zaken en zo mogelijk de minister van Defensie) voor het Kerstreces. In dat geval zal het lid Karabulut de dertigleden debatten over Afghanistan (nr. 32 en 78) intrekken.
 
3
Verzoek van de ambassade van de Republiek Irak, namens Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, om een gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op 27 of 28 oktober 2019
4
Verzoek The Rights Forum, namens de Palestijnse Kinderrechtencoalitie, tot aanbieding van een petitie om actie te ondernemen tegen het geweld tegen kinderen in het bezet Palestijns gebied op 19 november 2019
5
Verzoek van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging, namens een Filipijnse delegatie van slachtoffers van de drugsoorlog, om een gesprek over de mensenrechten in Filipijnen
6
Stafnotitie - Stand van zaken Kennisagenda 2019
11
Uitvoering van de motie van de leden Van Helvert en Koopmans over de internationale inspanningen van de Koningin (Kamerstuk 32735, nr. 263) en de motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over de politieke verantwoordelijkheid met betrekking tot nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 32735, nr. 253)

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 september 2019, over het repatriëren van de twee Nederlandse jongen die gearresteerd zijn in Area 51

Te behandelen:

16
Uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens (Kamerstuk 33694-43)

Te behandelen:

19
Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)

Te behandelen:

20
Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten; Hanoi, 25 april 2019

Te behandelen:

21
Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

Te behandelen:

22
Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

Te behandelen:

24
Uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie in Sri-Lanka
25
Brief van commissie Koninkrijksrelaties inzake een verzoek van de Staten van Curaçao over de plenaire behandeling van de Rijkswet Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika (35143-(R2120))

Te behandelen:

26
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details


2019Z17681 Aan minister Buza - verzoek toestemming gesprek gezant voor vrijheid godsdienst en levensovertuiging, Jos Douma 18-09-2019
2019Z17220 Aan minister Buza - rappel beantwoording vragen onderzoek moord op IKON-journalisten minister 13-09-2019 Nogmaals rappeleren
2019Z17166 Aan minister Buza - ontwikkelingen Jemen 13-09-2019
2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven 13-09-2019
2019Z17161 Aan minister Buza - stvz verzoek bijdrage maritieme veiligheid Golfregio 13-09-2019
2019Z17169 Aan minister Buza - verzoek afschrift brf derde inzake Straat van Hormuz 13-09-2019
2019Z14782 Aan minster Buza - beantwoording vragen voortgang onderzoek nav bericht dat verblijfplaats opdrachtgever moord op de IKON-journalisten 08-07-2019
2019Z13132 Aan minister Buza - actuele situatie Iran  24-06-2019