Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 12 sept
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 12 sept

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 26-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
ma 30-09-2019 12.00-16.00 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China
di 01-10-2019 19.30-22.30 Algemeen overleg Iran
do 03-10-2019 09.00 - 12.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid
do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Technologisch nieuwe wapensystemen
di 08-10-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken: begint een uur later: 17.30 tot 20.00 uur.
wo 09-10-2019 14.00 - 17.00 Gezanten voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (OVB)
do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
vr 18 t/m ma 28 oktober Herfstreces
do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
Week 12-13-14 november 2019 begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie

Nog te plannen:
AO met ministers Buza en Defensie over kernwapenbeleid op donderdag 3 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Wens van de commissie om dit AO te verlengen tot 13.00 uur wordt onderzocht.

Te plannen plenaire debatten:
16. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
29. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
76. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet)
111. Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 (Van Dam)

Dertigledendebatten:
12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
19. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
40. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
44. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
60. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
104. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangenen (Karabulut)
3
Verzoek van de Palestinian Mission, namens delegatie Palestijnse kerken en christelijke organisaties, om een gesprek in de vorm van een bijzondere procedure
4
Verzoek van de ambassade van de Volksrepubliek China, namens Tibetaanse delegaties uit China, om een gesprek over samenwerking en ontwikkeling in Tibet
5
Verzoek, namens de Zuidelijke Overgangsraad, tot aanbieding van een petitie m.b.t. ontwikkelingen in Zuid-Jemen
6
Verzoek van Varkens in Nood tot aanbieding van de petitie 'Chinese varkenshorror'
7
Gesprek met delegatie parlement Armenië op donderdag 10 oktober 2019 van 11.00 tot 12.00 uur

Details

Een delegatie van het parlement van Armenië brengt op uitnodiging van de Voorzitter van de Eerste Kamer een bezoek aan Nederland. De delegatie bestaat uit de parlementsvoorzitter en zes andere parlementsleden. Op donderdag 10 oktober is van 11.00 tot 12.00 uur een gesprek gepland met leden van de commissies Buitenlandse Zaken van beide Kamers, met aansluitend een lunch. Gesprek en lunch vinden plaats in de Eerste Kamer.
Besluit: Deelname aan het gesprek inventariseren. In verband met overlap met de procedurevergadering van de commissie zal niet worden geïnventariseerd voor de aansluitende lunch.
8
Werkbezoek aan Berlijn om te spreken met leden van de Bondsdag over het kernwapenbeleid

Details

De commissie streeft ernaar om voorafgaand aan de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken te spreken met woordvoerders kernwapenbeleid van enkele partijen in de Bondsdag.
9
Werkbezoek herfstreces

Details

Besluit: Aanhouden tot de extra procedurevergadering op dinsdag 17 september 2019 van 14.30 tot 15.00 uur.
10
Kennisagenda: Rondetafelgesprek met buitenlandse deskundigen over Rusland

Details

Besluit: De bespreking van het voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep voor uit te nodigen sprekers wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 26 september 2019.
11
Adviesaanvraag aan AIV en CAVV over toetsingskader niet-letale steun (NLA)

Details

Besluit: De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) wordt gevraagd of zij het verzoek zoals geformuleerd in de motie-Omtzigt c.s. inzake toetsingskader voor niet-letale steun, kunnen beantwoorden zonder dat daar vanuit de commissie een verdere uitwerking aan wordt toegevoegd.
13
Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019, over het bericht dat terrorismeverdachten $ 10.000 per maand mogen opnemen van bevroren banktegoeden

Te behandelen:

18
Reactie op het verzoek van de commissie om een verslag te ontvangen van het bezoek aan China van 19 tot en met 22 juni 2019

Te behandelen:

19
Reactie op het verzoek van de commissie om een verslag te ontvangen van het bezoek van de Chinese vicepresident Wang Qishan aan Nederland op 29 mei 2019

Te behandelen:

26
Reactie op het verzoek van de commissie om ondersteuning van ambassades bij een internationaal vergelijkende studie naar de consulaire dienstverlening door enkele andere landen

Te behandelen:

32
Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

Te behandelen:

33
34
Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

Te behandelen:

37
Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag: Aanvaarding van de Maatregelen, die in 2019 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148)

Te behandelen:

44
Verslag van de 28ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA), Luxemburg 4 t/m 8 juli 2019

Te behandelen:

45
Verslag van de Voorjaarszitting 2018 van de Parlementaire Assemblee van de NAVO

Te behandelen:

46
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  1. 2019Z14782 Aan minster Buza - beantwoording vragen voortgang onderzoek nav bericht dat verblijfplaats opdrachtgever moord op de IKON-journalisten 08-07-2019 - De commissie besluit om hierop te rappeleren
  2. 2019Z14796 Aan minister Buza - Verzoek deelname kamerleden aan NPV toetsingsconferentie 2020 08-07-2019
  3. 2019Z13132 Aan minister Buza - actuele situatie Iran 24-06-201
  4. 2019Z09902 Aan minister Buza - motie Koopmans nieuwe potentiële massavernietigingswapens 17-05-2019
47
Voorstel van het lid Voordewind om de onlangs door de minister van Buitenlandse Zaken benoemde gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, dhr. Douma, uit te nodigen voor een gesprek

Te behandelen:

48
Voorstel van het lid Sjoerdsma om het Freedom of Thought Report 2019 van de organisatie Humanists International dit najaar te laten lanceren via een bijzondere procedure van de commissie.

Te behandelen:

49
Verzoek van International Campaign for Tibet om op dinsdag 24 september 2019 een petitie aan te bieden de over Beleidsnotitie Nederland-China
50
Verzoek van het lid Karabulut om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een brief over de recente ontwikkelingen Jemen

Te behandelen: