Notaoverleg

Mensenrechtenbeleid

Notaoverleg: "Mensenrechtenbeleid"Deze vergadering is geweest
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging spreektijden en agendapunten

spreektijden (1e / 2e termijn):
VVD: 8 / 4 minuten
PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA: 6 / 3 minuten
CU, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FvD: 4 / 2 minuten
Na de eerste termijn van de Kamer wordt het overleg geschorst voor een (korte) dinerpauze.

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 1 juli 2019, over mensenrechtenbeleid
Stenogram
Download Mensenrechtenbeleid (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene Convo notaoverleg Mensenrechtenbeleid 1 juli

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie over de brief van organisaties over snellere behandeling brief over facultatieve protocollen bij het IVESCR

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2019, over de uitzetting van de Human Rights Watch directeur door Israel

Te behandelen:

10
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: