Algemeen overleg

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg: "Mijnbouw/Groningen"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 21 maart 2019; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over Mijnbouw/Groningen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op bericht "Minister Wiebes zet Tweede Kamer op verkeerde been met cijfers over beoordeling versterking" en informatie over de resultaten van het bestuurlijk overleg Groningen op 11 maart 2019

Te behandelen: