Constituerende vergadering : Constituerende vergadering Europese Zaken (verkiezing van een voorzitter)

De vergadering is geweest

19 februari 2019
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlage

Deelnemers

 • H.S. Veldman (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • V. Maeijer (PVV)
 • M. Azmani (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Verkiezing van een voorzitter van de commissie

  Besluit: Tot voorzitter van de commissie is gekozen het lid Veldman (VVD).
 2. 2

  Rondvraagpunt van het lid Leijten (SP) inzake procedure bekendmaking kandidaten voor commissievoorzitterschap bij vacature

  Besluit: De commissie besluit een brief te zenden aan de werkgroep tot herziening van het Reglement van Orde en het Presidium inzake de tijdige bekendmaking van de kandidaatstelling(en) voor een commissievoorzitterschap aan de leden en plaatsvervangende leden van de betreffende Kamercommissie.
 3. 3

  Rondvraagpunt van het lid Leijten (SP) inzake het algemeen overleg subsidiariteit

  Besluit: De commissie besluit om het algemeen overleg subsidiariteit (eerder gepland op 21 februari 2019) opnieuw en op een ander moment in te plannen, indien mogelijk in combinatie met een algemeen overleg Raad Algemene Zaken.

  Noot: Het eerder vandaag via e-mailprocedure genomen besluit om het algemeen overleg om te zetten in een schriftelijk overleg wordt hiermee herroepen.