Algemeen overleg : Subsidiariteit (Geannuleerd; wordt opnieuw ingepland)

De vergadering is geannuleerd

21 februari 2019
9:30 - 11:30 uur
Commissie: Europese Zaken

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • S.A. Blok
    minister van Buitenlandse Zaken

Agendapunten

  1. 1

    Herzien Fiche: Mededeling betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU

    Te behandelen:

    Loading data