E-mailprocedure : Voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep NVWA (Lodders (VVD), Geurts (CDA), Bromet (GL) en Ouwehand (PvdD)) om het algemeen overleg NVWA dat gepland is op donderdag 31 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur uit te stellen en zo spoedig mogelijk na het krokusreces opnieuw in te plannen.

De vergadering is geweest

29 januari 2019
9:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep NVWA (Lodders (VVD), Geurts (CDA), Bromet (GL) en Ouwehand (PvdD)) om het algemeen overleg NVWA dat gepland is op donderdag 31 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur uit te stellen en zo spoedig mogelijk na het krokusreces

    Te behandelen:

    Loading data