Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS d.d. 21 februari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHaOs 21 feb

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 21-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019     
 • 07-03-2019 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Dutch Fund for Climate and Development (DFCD)
 • 07-03-2019 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Toekomst EU Ontwikkelingssamenwerking 
 • 14-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 27-03-2019 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Initiatiefnota Weeshuistoerisme
 • 28-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 04-04-2019 15.30 - 17.30  Algemeen overleg  Wereldbank   
 • 08-04-2019 14.00 - 18.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” 
 • 08-04 t/m 09-04 Global parliamentary conference on the World Bank and IMF, Washington D.C.: De leden Amhaouch en Bouali zullen namens uw commissie deelnemen. 
 • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 24-04-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Handelsbevordering (nieuw ingepland)
 • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
 • 04-05 t/m 11-05  Werkbezoek  Colombia    
 • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
 • 15-05-2019 10.00 - 12.30  Algemeen overleg  RBZ/Handel 
 • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg initatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda
 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Nieuw ingepland) 
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Nog te agenderen plenaire debatten:
 • 6. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 7. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (minister BuHa-OS)
 • 8. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (minister BuHa-OS)
 • 24. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (minister BuHa-OS)
 • 113. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
10
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - AO 19 februari 2019 over RBZ/Handel
11
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 • 2019Z01322, aan min. BuHa-OS, Verzoek stand van zaken brief IMVO maatregelen cacao-sector d.d. 25-01-2019
 • 2019Z01323, aan min. BuHa-OS, Verzoek om een reactie op initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019
 • 2019Z01339, aan min. BuHa-OS, Reactie op speciaal verslag "Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer inspanningen nodig" van ERK d.d. 25-01-2019
 • 2019Z01338, aan min. BuHa-OS, Reactie op rapport ERK over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking d.d. 25-01-019
 • 2018Z21554, aan min. BuHa-OS, Verzoek om een reactie op initiatiefnota van het lid Van Haga inzake weeshuistoerisme d.d. 19-11-2018