Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 februari 2019
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A. Bouali (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 21-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019     
  • 07-03-2019 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Dutch Fund for Climate and Development (DFCD)
  • 07-03-2019 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Toekomst EU Ontwikkelingssamenwerking 
  • 14-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 27-03-2019 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Initiatiefnota Weeshuistoerisme
  • 28-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 04-04-2019 15.30 - 17.30  Algemeen overleg  Wereldbank   
  • 08-04-2019 14.00 - 18.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” 
  • 08-04 t/m 09-04 Global parliamentary conference on the World Bank and IMF, Washington D.C.: De leden Amhaouch en Bouali zullen namens uw commissie deelnemen. 
  • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 24-04-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Handelsbevordering (nieuw ingepland)
  • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
  • 04-05 t/m 11-05  Werkbezoek  Colombia    
  • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
  • 15-05-2019 10.00 - 12.30  Algemeen overleg  RBZ/Handel 
  • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg initatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda
  • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
  • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Nieuw ingepland) 
  • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
   Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  • 6. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 7. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (minister BuHa-OS)
  • 8. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (minister BuHa-OS)
  • 24. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (minister BuHa-OS)
  • 113. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 3. 3

  Rondetafelgesprek Handelsbevordering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vertrouwelijk delen Europees non-paper inzake VN-Verdrag mensenrechten en bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Internationaal financieren in perspectief: kansen pakken, resultaten boeken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie Deloitte rapport grensoverschrijdend gedrag bij de VN

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 en 22 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rondom Nederlandse staal producerende en/of verwerkende bedrijven en de problemen die deze bedrijven ondervinden als gevolg van de Europese vrijwaring- en anti-dumpingregels

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 15 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Openstaande brieven aan bewindspersonen

  • 2019Z01322, aan min. BuHa-OS, Verzoek stand van zaken brief IMVO maatregelen cacao-sector d.d. 25-01-2019
  • 2019Z01323, aan min. BuHa-OS, Verzoek om een reactie op initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019
  • 2019Z01339, aan min. BuHa-OS, Reactie op speciaal verslag "Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer inspanningen nodig" van ERK d.d. 25-01-2019
  • 2019Z01338, aan min. BuHa-OS, Reactie op rapport ERK over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking d.d. 25-01-019
  • 2018Z21554, aan min. BuHa-OS, Verzoek om een reactie op initiatiefnota van het lid Van Haga inzake weeshuistoerisme d.d. 19-11-2018