Debat geweest
19 februari 2019 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 19 februari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 19 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek T2P, mede namens UNSC, om presentatie te mogen houden over Ultra Safe Modulaire Micro Nucleaire Reactoren i.h.k.v. klimaatakkoord
9
10
Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden (Kamerstuk 32813-204)

Te behandelen:

19
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari 2019 (Kamerstuk 21501-30-450)

Te behandelen:

22
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
23
Voorstel van het lid Wörsdörfer voor een rondetafelgesprek over juridische aspecten van het databankenrecht met het oog op het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687)

Te behandelen:

24
Voorstel opzet rondetafelgesprekken Klimaatakkoord
27
Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over de consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering (Kamerstuk 27879-64)

Te behandelen:

30
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift van de reactie op de brief van GS van Drenthe over problemen met de Drentse netcapaciteit en informatie over de problematiek rondom de aansluiting van zonnepanelen op bedrijfsdaken in Emmen ten behoeve van het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019

Te behandelen:

33
Lief- en leedpot

Details

Besluit: Eenmalig een bedrag van 10 euro inhouden via de restaurantmachtiging ten behoeve van de lief- en leedpot.
34
Kennisagenda 2019 EZK