Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 februari 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • K. Verhoeven (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek T2P, mede namens UNSC, om presentatie te mogen houden over Ultra Safe Modulaire Micro Nucleaire Reactoren i.h.k.v. klimaatakkoord

 3. 3

  Uitnodiging DBC voor gesprek over visie op toekomst van blockchain en maatschappelijk relevante blockchain use cases

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over raadpleging inzake 'Revising the rules for free allocation in the EU emissions trading system'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Instelling expertcommissie Speelveldtoets

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Planning van het wetstraject inzake Warmtewet 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie en verkenning voorzorgbeleid hoogspanningsverbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gaswinning uit het Groningenveld - Raming GTS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden (Kamerstuk 32813-204)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Financieringsmonitor en evaluaties diverse financieringsinstrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Versterken Topsector Life Sciences & Health met de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie Nationale Agenda Fotonica en convenant PhotonDelta

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarplan Toezicht 2019 Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verkoop van losse modems en veiligheidsupdates

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid inzake Pallas en Lighthouse

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Internationale ontmoetingsplek ESTEC

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang van de consolidatie in de postsector

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari 2019 (Kamerstuk 21501-30-450)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van het lid Wörsdörfer voor een rondetafelgesprek over juridische aspecten van het databankenrecht met het oog op het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 januari 2019, over lekkages bij aardwarmteprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies over het bij voorbaat uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over de consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering (Kamerstuk 27879-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering moties en toezeggingen in het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift van de reactie op de brief van GS van Drenthe over problemen met de Drentse netcapaciteit en informatie over de problematiek rondom de aansluiting van zonnepanelen op bedrijfsdaken in Emmen ten behoeve van het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda informele Telecomraad 1 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde Agenda Energieraad 4 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lief- en leedpot

  Besluit: Eenmalig een bedrag van 10 euro inhouden via de restaurantmachtiging ten behoeve van de lief- en leedpot.