Debat geweest
22 mei 2019 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 22 mei 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 22 mei 2019

Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging van de minister van LNV voor de receptie ter ere van het 100-jarig bestaan van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) op 5 juni 2019
5
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Te behandelen:

19
Voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Committee Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek commissie inzake de actuele stand van zaken ten aanzien van de invoer van vervuild vlees uit Brazilië

Te behandelen:

23
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van I&W)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV & minister BuHa-OS) 
 • Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (aangevraagd door het lid Graus op 14 mei 2019) (ministers LNV en J&V) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (aangevraagd door het lid Geurts op 14 mei 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (aangevraagd door het lid Ouwehand op 28 maart 2018) (minister BuHa-OS en minister LNV)  
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister J&V) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
25
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Gewasbescherming tot invulling van het prioritair kennisthema Gewasbescherming in 2019
26
Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg Realisatie LNV-visie
27
Stafnotitie - BIT-advies en ADR-onderzoeken
29
Stafnotitie - Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018, en verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer
33
34
35
Voorstel van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) om de minister te verzoeken om een reactie op de zienswijze van de Raad voor Dieraangelegenheden over dierondersteunde interventies

Te behandelen: