Debat geweest
13 september 2018 | 11:00 - 12:30
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Digitaliseringsstrategie in de praktijk

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Digitaliseringsstrategie in de praktijk"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek digitaliseringsstrategie in de praktijk donderdag 13 september 2018; deelnemer in blok 2 gewijzigd

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1 - Midden- en Kleinbedrijf (11.00 tot 11.30 uur)

Details

  1. Erik van Rosmalen, ondernemer Interfashion
  2. Nils Beers, directeur StartupDelta
  3. Peter Bongaerts, Directeur Belangenbehartiging FME
2
Blok 2 - Platforms en blockchain (11.30 tot 12.00 uur)

Details

  1. Lykle de Vries, Blockchain Realisten  
  2. Thom Bokelaar, directeur MoreApp
  3. Michiel Steltman, directeur DiNL
3
Blok 3 - Digitale skills, borging ethiek en Europese waarden (12.00 tot 12.30 uur)

Details

  1. Reijer Passchier, WRR/Leiden University
  2. Melanie Peters, directeur Rathenau instituut
  3. Hans de Zwart, directeur Bits of Freedom