Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 september 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • K. Verhoeven (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek StartupDelta tot aanbieding bidbook ‘Startup solutions voor de energietransitie' d.d. 18 september 2018

 3. 3

  Uitnodiging voor de Innovatie Expo 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten subsidieregeling Digital Trust Center (DTC) en vervaltermijn van het beleidsexperiment cyberweerbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Energieraad 18 september 2018 (Kamerstuk 21501-33-721)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2018, over een WOB-verzoek van het NRC over het hoofdkantoor van Unilever

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Behandeling Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019) (Kamerstuk 35004)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2018 en toezeggingen AO Energie & Klimaat 5 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Budgettaire gevolgen gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de artikelen “Klimaatkenners pleiten voor stoppen met polderen” en “Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd, zegt oud-kroonlid van de SER”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Studie ‘Economische effecten marinebouwcluster’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang in communicatie richting bedrijfsleven over Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verbeterde informatievoorziening voor zzp’ers over mogelijkheden voor samenwerking binnen de Mededingingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Platform Doven, Slechthorenden en TOS over de nieuwe aanwijzing beeld- en tekstbemiddelingsdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  WBSO-ondersteuningspercentages in 2019, het WBSO-budget 2019 en de definitieve sleutels voor de WBSO in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen

 20. 20

  Stafnotitie Overzicht commissieactiviteiten en debatten in het kader van gaswinning Groningen

 21. 21

  Navraag aangaande momentum sanering van een verontreinigde NAM-locatie in Twente en nabij Giethoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om de minister van EZK te vragen de Kamer te informeren over de hoofdlijnen van het akkoord met de lokale bestuurders van regio Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een gesprek met (agrarische) ondernemers uit Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een reactie te vragen op het artikel ‘Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van de leden Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) om de minister te verzoeken de Kamer binnen twee weken te informeren over de uitvoering van hun motie om als uitgangspunt te nemen dat het CBS niet op oneerlijke wijze concurreert met private partijen (Kamerstuk 34775-XIII, nr. 140)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarplanning 2018/2019

 28. 28

  Stafnotitie - Rapporteurs: aanpak begrotingsonderzoek

Naar boven