Agendapunten

 1. 1

  Indien een van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Energieraad (formeel) op 11 juni 2018 dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 5 juni 2018

 2. 2

  Geannoteerde Agenda Energieraad 11 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Energieraad 18 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag informele Energieraad van 19 april 2018 en uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen met derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op raadpleging over de oprichting van het innovatiefonds

  Te behandelen:

  Loading data