Debat geweest
21 juni 2018 | 10:00 - 12:45
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Mentale versterking van Groningen

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Mentale versterking van Groningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek namens de leden Jetten en Dik-faber om een rondetafelgesprek te organiseren over de mentale versterking van Groningen; nader uitgewerkt voorstel waarbij de cie. VWS tevens betrokken is
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek mentale versterking van Groningen - 21 juni 2018, 10.00 - 12.45 uur; deelnemer toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1. Wetenschappers (10.00 tot 10.45 uur)

Details

  1. De heer Postmes, hoogleraar sociale psychologie (RUG)
  2. De heer Walton, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging (PThU)
 
 
 
 
 
2
Blok 2. Openbaar bestuur (10.45 tot 11.15 uur)

Details

 
  1. Mevr. Usmany-Dallinga, wethouder Appingedam
3
Blok 3. Organisaties (11.15 tot 12.45 uur)

Details

  1. Mevr. Kalverboer, Kinderombudsman
  2. Mevr. Schippers, GGD Groningen
  3. Dhr. Schorren, Groninger Bodem Beweging
  4. Mevr. Gelderloos, Platform Kerk en Aardbeving
  5. Dhr. Wegman, Menzis
  6. Mevr. Hollander, Loppersum Psychologen
  7. Dhr. Van Marum, HBS Expertises
4
Position papers:

Te behandelen: