Algemeen overleg

Dieren in de veehouderij

Algemeen overleg: "Dieren in de veehouderij"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Dieren in de veehouderij op 11 september 2019; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 september 2019, over Dieren in de veehouderij

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

14
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat er miljoenen varkens meer gefokt worden dan officieel bekend is en dat er een gat zit tussen de Duitse en Nederlandse cijfers van de import en export van varkens

Te behandelen: