Algemeen overleg : Dieren in de veehouderij

De vergadering is geweest

11 september 2019
14:00 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 7 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Vogelgriep uitbraak in Kamperveen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken vogelgriep maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toelichting bij uitgaven vogelgriep uitbraak 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging maatregelen vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Deskundigenberaad Zoönosen adviezen brucellose en seoul

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op advies Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen: vervolgadvies'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Deelrapport Veehouderij Gezondheid Omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Roadmap strategische aanpak vogelgriep en zienswijze van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) over ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie van het diergezondheidsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over kalfjessterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over de hoge kalfjessterfte (Rtlnieuws.nl, 1 april 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  SDa-rapport antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat er miljoenen varkens meer gefokt worden dan officieel bekend is en dat er een gat zit tussen de Duitse en Nederlandse cijfers van de import en export van varkens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Het convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier betreft het ongeriefrapport kalveren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Duurzame Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nationaal en internationaal antibioticumbeleid in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken diverse onderwerpen op het gebied van diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsbrief dierenwelzijn landbouwhuisdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Dierenwelzijn tijdens de hitteperiode

  Te behandelen:

  Loading data