Hoorzitting / rondetafelgesprek

Brexit

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Brexit "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 april 2018, over de mogelijke gevolgen van brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie rondetafelgesprek Brexit

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek Brexit

Details

De commissie Europese Zaken organiseert een rondetafelgesprek over de mogelijke gevolgen van Brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. De commissie wil zich hiermee informeren over de belangen van Nederland met het oog op de uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en de verkenningen van de toekomstige relatie met het VK.
 
Het rondetafelgesprek is voorbereid door de co-rapporteurs inzake Brexit, de leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) en bestaat uit vier blokken. 

De position papers en aanbiedingsbrieven van zowel de deelnemers aan het rondetafelgesprek als van overige organisaties zijn bijgesloten.
 

Programma


1. Brexit: Stand van zaken (14:00-15:00) 
 • De heer Hans Biesheuvel, Ondernemend Nederland (ONL)
 • De heer Winand Quaedvlieg, VNO-NCW / MKB-Nederland
 • De heer Maurice Limmen, CNV
 • De heer Peter van Elsuwege, hoogleraar EU-recht verbonden aan de Universiteit van Gent
 • De heer Rem Korteweg, Clingendael

2. Impact Brexit op overheden / organisaties (15:00-15:40)
 • De heer Jan Meijer, directeur Keuren, NVWA
 • De heer Hans Klunder, programmadirecteur Brexit, Douane
 • Mevrouw Lem van Eupen, Directeur Nationaal Agentschap Erasmus+, Nuffic
 • De heer Siemen van Berkum, Wageningen Economic Research

3. Impact Brexit op ondernemers (15:40-16:20)
 • De heer Robert Corijn, Attero B.V.
 • De heer Pim Visser, Visned
 • De heer Bart Jan Koopman, Evofenedex
 • De heer Marc Calon, LTO Nederland

4. Impact Brexit op EU-burgers in het VK en viceversa (16:20-17:00)
 • Mevrouw Hedwig Hegtermans en mevrouw Nicole Wevers "the three million"
 • Mevrouw Debbie Williams en mevrouw Sarah Parkes "British in Europe" [Engels]
 • De heer Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat, Bureau Brandeis
2
Position Papers

Te behandelen: