Algemeen overleg

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Algemeen overleg: "Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) "Deze vergadering is geweest
7e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)


SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2018, over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Convocatie commissieactiviteit
Download 7e herziene convocatie algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018; agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

Te behandelen:

3
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

Te behandelen:

12
Uitloop programma NVWA 2020 en uitvoering van de motie van het lid Geurts c.s. over keuring en toezicht in de landbouwsector (Kamerstuk 33835-67)

Te behandelen:

14
Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Ervaringen van, met en rond het Fipronil Meldpunt' van Gemeente Barneveld en initiatiefnemers van Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei

Te behandelen: