Agendapunten

 1. Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van de multilaterale scorekaarten

  Te behandelen:

 2. Stand van zaken omtrent hervormingsagenda Verenigde Naties

  Te behandelen:

 3. IOB Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

 4. Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet

  Te behandelen: