Debat geweest
14 juni 2018 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 14 juni
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 14 juni

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie.

Details

do 14-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 14-06-2018 17.30 - 18.30 Gesprek ambassadeur Saudi Arabië
wo 20-06-2018 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 21-06-2018 09.30 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken over 2017
(spreektijden vaststellen op 6 minuten per fractie in de eerste termijn, 3 minuten per fractie in de tweede termijn)
do 21-06-2018 17.00 - 18.30 Gesprek organisaties nabestaanden MH17
wo 27-06-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Myanmar
wo 27-06-2018 14.00 - 16.30 Algemeen overleg NAVO
do 28-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 28-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Marokko
ma 02-07-2018 15.15 - 15.55 Bijzondere procedure Dutch Visitors Programme Sustainable Energy
do 05-07-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 10-07-2018 14.00 inbreng schriftelijk overleg RBZ d.d. 16 juli 2018
do 06-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 20-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 04-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 18-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 01-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
Week van 13-14-15 november 2018 Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
do 15-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
3
Verzoek NHC om bijzondere procedure d.d. vrijdag 29 juni 2018
4
Verzoek PKC en meerdere organisaties, namens directeur Palestijnse afdeling DCI, om bijzondere procedure (presentatie) over behandeling kinderen in Israëlische militaire detentie, militaire rechtspraak in bezette Palestijnse gebieden en schendingen rechten Palestijnse kinderen d.d. 28 juni 2018
5
Verzoek ICT, namens de Dalai Lama, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over wereldvrede, geweldloze conflictoplossing en mogelijke oplossing voor situatie in Tibet d.d. 14-18 september 2018
6
Uitnodiging Ambassade van de Republiek Belarus, namens voorzitter van de commissie voor Internationale Zaken van de Republiek van Belarus, voor bezoek aan Republiek van Belarus
7
Beantwoording vragen commissie inzake de inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf (Kamerstuk 29614-73)

Te behandelen:

9
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

11
Uitvoering van de motie van de leden Karabulut en Van Ojik over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië (Kamerstuk 32623-204)

Te behandelen:

12
Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Ojik over dezelfde voorwaarden voor gasleidingen buiten de EU als voor gasleidingen tussen lidstaten (Kamerstuk 34775-V-73)

Te behandelen:

13
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 (Kamerstuk 34950-V-1)

Te behandelen:

14
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (Kamerstuk 34950-V-2)

Te behandelen:

15
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 (Kamerstuk 34950-V)

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie over Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (Kamerstuk 34551-4)

Te behandelen:

17
Oordeel gewijzigde motie van het lid Karabulut over opheffen van de blokkade van Israël tegen Gaza (t.v.v. Kamerstuk 23432-456)

Te behandelen:

21
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Montenegro inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Montenegro bij Europol gedetacheerd worden; ’s-Gravenhage, 17 april 2018

Te behandelen:

22
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

Te behandelen:

23
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

Te behandelen:

24
Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake aanvaarding van de Maatregelen, die in 2018 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM)

Te behandelen:

26
Openstaande brieven van de commissie aan bewindspersonen

Details

  • 2018Z10072 Aan minister Buza - SO actuele ontwikkelingen Zuid-Afrika  30-05-2018
  • 2018Z09140 Aan minister Buza - rappel motie Sjoerdsma aanstellen speciale havenambassadeur 17-05-2018 nogmaals rappeleren; minister verzoeken nog voor het zomerreces zijn reactie te sturen.
  • 2018Z08101 Aan minister Buza - weergave tekst motie Voordewind 30-04-2018
  • 2018Z08052 Aan minister Buza - reactie Amnesty rapport inzake drone aanvallen 26-04-2018
  • 2018Z06376 Aan minister Buza - China 06-04-2018
  • 2018Z06373 Aan minister Buza - Situatie Marokko en Westelijke Sahara  06 -04-2018
  • 2018Z06378 Aan minister Buza -  Myanmar 06-04-2018
  • 2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
27
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Turkije
29
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer.

Details

De commissie Financiën attendeert op een nieuw wettelijk vereiste voor voorstellen aan de Kamer. In artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016, die sinds 1 januari 2018 van kracht is, staat dat bij alle voorstellen, voornemens en toezeggingen een toelichting moet worden gegeven op de doelstellingen en de verwachte doelmatigheid en doeltreffendheid.

Te behandelen: