Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 juni 2018
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie.

  do 14-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 14-06-2018 17.30 - 18.30 Gesprek ambassadeur Saudi Arabië
  wo 20-06-2018 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 21-06-2018 09.30 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken over 2017
  (spreektijden vaststellen op 6 minuten per fractie in de eerste termijn, 3 minuten per fractie in de tweede termijn)
  do 21-06-2018 17.00 - 18.30 Gesprek organisaties nabestaanden MH17
  wo 27-06-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Myanmar
  wo 27-06-2018 14.00 - 16.30 Algemeen overleg NAVO
  do 28-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Marokko
  ma 02-07-2018 15.15 - 15.55 Bijzondere procedure Dutch Visitors Programme Sustainable Energy
  do 05-07-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 10-07-2018 14.00 inbreng schriftelijk overleg RBZ d.d. 16 juli 2018
  do 06-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 18-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 01-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  Week van 13-14-15 november 2018 Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  do 15-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 3. 3

  Verzoek NHC om bijzondere procedure d.d. vrijdag 29 juni 2018

 4. 4

  Verzoek PKC en meerdere organisaties, namens directeur Palestijnse afdeling DCI, om bijzondere procedure (presentatie) over behandeling kinderen in Israëlische militaire detentie, militaire rechtspraak in bezette Palestijnse gebieden en schendingen rechten Palestijnse kinderen d.d. 28 juni 2018

 5. 5

  Verzoek ICT, namens de Dalai Lama, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over wereldvrede, geweldloze conflictoplossing en mogelijke oplossing voor situatie in Tibet d.d. 14-18 september 2018

 6. 6

  Uitnodiging Ambassade van de Republiek Belarus, namens voorzitter van de commissie voor Internationale Zaken van de Republiek van Belarus, voor bezoek aan Republiek van Belarus

 7. 7

  Beantwoording vragen commissie inzake de inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf (Kamerstuk 29614-73)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging overzicht van Nederlandse steun aan Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wob-verzoeken inzake uitspraken voormalig minister Zijlstra

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van de leden Karabulut en Van Ojik over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië (Kamerstuk 32623-204)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Ojik over dezelfde voorwaarden voor gasleidingen buiten de EU als voor gasleidingen tussen lidstaten (Kamerstuk 34775-V-73)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 (Kamerstuk 34950-V-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (Kamerstuk 34950-V-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 (Kamerstuk 34950-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (Kamerstuk 34551-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Oordeel gewijzigde motie van het lid Karabulut over opheffen van de blokkade van Israël tegen Gaza (t.v.v. Kamerstuk 23432-456)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Mogelijk aandeel van Oekraïne in het neerhalen van vlucht MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake een verslag van bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Algerije en Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nederlands initiatief VN-sancties mensenhandelaren Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Montenegro inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Montenegro bij Europol gedetacheerd worden; ’s-Gravenhage, 17 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake aanvaarding van de Maatregelen, die in 2018 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Openstaande brieven van de commissie aan bewindspersonen

  • 2018Z10072 Aan minister Buza - SO actuele ontwikkelingen Zuid-Afrika  30-05-2018
  • 2018Z09140 Aan minister Buza - rappel motie Sjoerdsma aanstellen speciale havenambassadeur 17-05-2018 nogmaals rappeleren; minister verzoeken nog voor het zomerreces zijn reactie te sturen.
  • 2018Z08101 Aan minister Buza - weergave tekst motie Voordewind 30-04-2018
  • 2018Z08052 Aan minister Buza - reactie Amnesty rapport inzake drone aanvallen 26-04-2018
  • 2018Z06376 Aan minister Buza - China 06-04-2018
  • 2018Z06373 Aan minister Buza - Situatie Marokko en Westelijke Sahara  06 -04-2018
  • 2018Z06378 Aan minister Buza -  Myanmar 06-04-2018
  • 2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
 27. 27

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Turkije

 28. 28

  Behandeling Monitor Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer.

  De commissie Financiën attendeert op een nieuw wettelijk vereiste voor voorstellen aan de Kamer. In artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016, die sinds 1 januari 2018 van kracht is, staat dat bij alle voorstellen, voornemens en toezeggingen een toelichting moet worden gegeven op de doelstellingen en de verwachte doelmatigheid en doeltreffendheid.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel brief namens commissie Buitenlandse Zaken aan Turkse parlement over herstel van immuniteit gedetineerde Turkse parlementariërs.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek brief minister inzake huisvestingsproblematiek ministerie Buitenlandse Zaken.

  Te behandelen:

  Loading data