Rondetafelgesprek

Ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan.

Rondetafelgesprek: "Ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan."Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan op 29 november 2017.

Agendapunten

1
RONDETAFELGESPREK OVER DE ONTWIKKELING VAN DE BIODIVERSITEIT EN DE MOGELIJKE OORZAKEN DAARVAN.

Details

Blok 1 (13.00 – 13.45 uur) elke inleider 15 minuten:
-           Prof. dr. Louise Vet, directeur NIOO-KNAW (bodem, gewasbescherming)
-           Prof dr. Hans de Kroon, Radboud (insecten)
-           Prof dr. Jan Willem Erisman, VU / Louis Bolk Instituut (stikstof)
 
Vragen, discussie kamerleden (13.45 – 14.15 uur)
 
Blok 2 (14.15 – 14.55 uur) elke inleider 10 minuten:
-           Prof. dr. Han Olff, Universiteit Groningen (ecologie)
-           Prof dr. Koos Biesmeijer, Naturalis, Leiden (bijen)
-           Prof dr. Michiel Wallis de Vries, WUR (vlinders)
 
Vragen, discussie kamerleden (14.55 – 15.25 uur)
 
Pauze (15.25 – 15.30 uur)
 
Blok 3 (15.30 – 16.00 uur) elke inleider 10 minuten
-           Prof dr. Ruud Foppen, Radboud (vogels en andere gewervelden)
-           Prof. dr.ir Wim de Vries, WUR (stikstof effectmodellering)
-           Prof. dr. Nico van Straalen (VU Amsterdam, bodembiologie)
 
Vragen kamerleden en discussie (16.00 – 16.15 uur).
 
2
Ontvangen position papers

Te behandelen:

Gerelateerde zaken