Rondetafelgesprek : Ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan.

De vergadering is geweest

29 november 2017
13:00 - 16:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
HERZIENE CONVOCATIE
(lijst van deelnemers toegevoegd) 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  RONDETAFELGESPREK OVER DE ONTWIKKELING VAN DE BIODIVERSITEIT EN DE MOGELIJKE OORZAKEN DAARVAN.

  Blok 1 (13.00 – 13.45 uur) elke inleider 15 minuten:
  -           Prof. dr. Louise Vet, directeur NIOO-KNAW (bodem, gewasbescherming)
  -           Prof dr. Hans de Kroon, Radboud (insecten)
  -           Prof dr. Jan Willem Erisman, VU / Louis Bolk Instituut (stikstof)
   
  Vragen, discussie kamerleden (13.45 – 14.15 uur)
   
  Blok 2 (14.15 – 14.55 uur) elke inleider 10 minuten:
  -           Prof. dr. Han Olff, Universiteit Groningen (ecologie)
  -           Prof dr. Koos Biesmeijer, Naturalis, Leiden (bijen)
  -           Prof dr. Michiel Wallis de Vries, WUR (vlinders)
   
  Vragen, discussie kamerleden (14.55 – 15.25 uur)
   
  Pauze (15.25 – 15.30 uur)
   
  Blok 3 (15.30 – 16.00 uur) elke inleider 10 minuten
  -           Prof dr. Ruud Foppen, Radboud (vogels en andere gewervelden)
  -           Prof. dr.ir Wim de Vries, WUR (stikstof effectmodellering)
  -           Prof. dr. Nico van Straalen (VU Amsterdam, bodembiologie)
   
  Vragen kamerleden en discussie (16.00 – 16.15 uur).
   
 2. 2

  Ontvangen position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data