Rondetafelgesprek : Kustpact

De vergadering is geweest

5 oktober 2017
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlage

Deelnemers

 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • C. Laçin (SP)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om een overzicht van alle pijplijnprojecten in het kader van het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de Kustpactprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Programma:

  Blok 1: Ondertekenaars Kustpact (10.00 - 11.30 uur)
  1. Gemeenten
   de heer Meijer (Burgemeester Zandvoort, onderhandelaar namens de gemeenten)
  2. Natuur- en milieuorganisaties
   de heer Van den Tweel (Natuurmonumenten)
  3. Waterschappen
   de heer Poppelaars (dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen)
  4. Drinkwaterbedrijven
   mevrouw Cuperus (Vewin)
  5. Recreatie- en horecapartijen
   mevrouw Van der Sanden (Directeur RECRON)
  6. Provincies
   mevrouw Geldhof (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen provincie Noord-Holland)

  Blok 2: Experts en belanghebbenden (11.30 – 13.00 uur)
  1. de heer Ten Cate (Directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)
  2. de heer Pen (Lector Fontys Lectoraat ondernemende regio)
  3. de heer Koning (Het Zijper Landschap (HZL))
  4. de heer Van Cutsem (recreatieondernemer firma Roompot)
  5. mevrouw Van Popering-Verkerk (Actiegroep tegen het Brouwerseiland)
  6. mevrouw Kruit (Dorpsraad Petten)
 5. 5

  Postionpapers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data