Rondetafelgesprek

Kustpact

Rondetafelgesprek: "Kustpact"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Kustpact d.d. 5 oktober

Deelnemers


Agendapunten

4
Programma:

Details

Blok 1: Ondertekenaars Kustpact (10.00 - 11.30 uur)
 1. Gemeenten
  de heer Meijer (Burgemeester Zandvoort, onderhandelaar namens de gemeenten)
 2. Natuur- en milieuorganisaties
  de heer Van den Tweel (Natuurmonumenten)
 3. Waterschappen
  de heer Poppelaars (dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen)
 4. Drinkwaterbedrijven
  mevrouw Cuperus (Vewin)
 5. Recreatie- en horecapartijen
  mevrouw Van der Sanden (Directeur RECRON)
 6. Provincies
  mevrouw Geldhof (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen provincie Noord-Holland)

Blok 2: Experts en belanghebbenden (11.30 – 13.00 uur)
 1. de heer Ten Cate (Directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)
 2. de heer Pen (Lector Fontys Lectoraat ondernemende regio)
 3. de heer Koning (Het Zijper Landschap (HZL))
 4. de heer Van Cutsem (recreatieondernemer firma Roompot)
 5. mevrouw Van Popering-Verkerk (Actiegroep tegen het Brouwerseiland)
 6. mevrouw Kruit (Dorpsraad Petten)
5
Postionpapers

Te behandelen: