Algemeen overleg : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

7 maart 2018
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen van de commissie over het advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) bij boeren en kwekers als gevolg van het gebruik van pesticiden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken toezeggingen omwonenden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie naar aanleiding van moties over gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op diverse verzoeken inzake gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Het effect van het wijzigen van de voorschriften voor het toepassen van imidacloprid in de glastuinbouw op de waterkwaliteit en inzicht in het naleven van deze voorschriften door de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Systeemaanpak duurzame gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Recente ontwikkelingen ten aanzien van de criteria voor identificatie van hormoonverstorende stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gezondheidsrisico's van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden, n.a.v. een nieuw onderzoek in Nature

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat van 28 september 2017 over landbouwpesticiden die schadelijk zijn voor bijen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het gebruik van neonicotinoïden in relatie tot insectensterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Recente ontwikkelingen in de EU-besluitvorming over aangepaste wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Commissievoorstellen voorwaarden aan het gebruik van een drietal neonicotinoïden en de besluitvorming over glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verduidelijking beleidstraject terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nationale Bijenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geïntegreerde gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven