Algemeen overleg

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg: "Gewasbeschermingsmiddelen"Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 maart 2018, over Gewasbeschermingsmiddelen
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 7 maart 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Kabinetsreactie op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) bij boeren en kwekers als gevolg van het gebruik van pesticiden

Te behandelen:

5
Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353)

Te behandelen:

8
Het effect van het wijzigen van de voorschriften voor het toepassen van imidacloprid in de glastuinbouw op de waterkwaliteit en inzicht in het naleven van deze voorschriften door de glastuinbouw

Te behandelen:

16
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gezondheidsrisico's van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden, n.a.v. een nieuw onderzoek in Nature

Te behandelen:

20
21
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

Te behandelen: