Debat geweest
4 april 2017 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering (t.b.v. controversieel verklaringen) commissie WR d.d. 4 april 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering (t.b.v. controversieel verklaringen) commissie WR d.d. 4 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

Te behandelen:

3
Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek) (34520)

Te behandelen:

4
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 februari 2016 Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2015 over overlast door verwarde huurders

Te behandelen:

8
Uitstel toezending reactie op de brief van de Vereniging FME over de oproep van FME, Bouwend Nederland en UNETO-VNI voor een centrale gebouwendatabase

Te behandelen:

13
Reactie op verzoek commissie over een vraag van de Stichting NuRecht over artikel 7: 271 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de Wet doorstroming huurmarkt 2015

Te behandelen:

18
Reactie op mail van Fort Advocaten, namens Vlieland Vastgoed B.V. over mogelijkheid tot verwerving van bloot eigendom van ondererfpachters onder instandhouding van de huidige erfpachtconstructie

Te behandelen:

37
IV. Geplande commissievergaderingen (AO’s e.d.)

Details

Huuraangelegenheden (in de procedurevergadering van 18 april 2017 wordt een behandelvoorstel gedaan).
Aanpak woningtekorten (datum nog niet bekend).
38
Procedurevergaderingen

Details

  18-04-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  09-05-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  23-05-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  06-06-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  20-06-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  04-07-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  05-09-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  03-10-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  31-10-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  14-11-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  28-11-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  12-12-2017  16.15 - 17.00  Procedurevergadering