Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 3 april 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 3 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor werkbezoek 'Fotonica' in Twente d.d. 15 juni 2018
3
Verzoek AGI om poster expositie over de 17 Klimaatdoelen van de VN te mogen organiseren in de Tweede Kamer
6
8
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

Te behandelen:

23
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
26
Voorstel programma rondetafelgesprek over sociale ondernemingen
30
Verzoek van de leden Jetten en Mulder om de minister van Economische Zaken en Klimaat een reactie te vragen op het bericht "Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken"

Te behandelen: