Debat geweest
3 april 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 3 april 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 3 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor werkbezoek 'Fotonica' in Twente d.d. 15 juni 2018
3
Verzoek AGI om poster expositie over de 17 Klimaatdoelen van de VN te mogen organiseren in de Tweede Kamer
5
Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van het Besluit van 26 oktober 2017 houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat

Te behandelen:

6
Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid; Genève, 2 juli 1999

Te behandelen:

8
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

Te behandelen:

11
23
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
24
Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven

Te behandelen:

26
Voorstel programma rondetafelgesprek over sociale ondernemingen
30
Verzoek van de leden Jetten en Mulder om de minister van Economische Zaken en Klimaat een reactie te vragen op het bericht "Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken"

Te behandelen: