Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 20 februari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 20 februari 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”
10
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat stress in het aardbevingsgebied van Groningen tot meer sterfgevallen leidt (Nos.nl, 31 januari 2018)

Te behandelen:

19
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over de budgettaire gevolgen van een besluit om het volume van de gaswinning te verlagen

Te behandelen:

25
Stafnotitie - Klimaatconferentie in Katowice (Polen), van 3 tot 14 december 2018
26
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
40
Bespreking Jaarplanning 2018
41
Uitnodiging Tata Steel Nederland BV voor werkbezoek d.d. 9 of 30 maart 2018
43
Verzoek van het lid Amhaouch om over de Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (nu geagendeerd voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018) een apart algemeen overleg te voeren, waarvoor ook de minister OCW zal worden uitgenodigd

Te behandelen:

45