Debat geweest
20 maart 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 20 maart 2018 om 16.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 20 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Brief van de voorzitter van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over het onderzoek naar regels in de klus- en deeleconomie

Te behandelen:

3
Uitnodiging Gemeente Nijmegen voor werkbezoek aan European Green Capital op 29 juni 2018
4
Verzoek om korte toespraak te houden tijdens bijeenkomst 'The guts award' d.d. 2 oktober 2018
7
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2018, over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2018, over het rapport van de IPCC over de 1,5 graad doelstelling

Te behandelen:

11
Aanbod technische briefing over het beoogde proces en organisatie van het Klimaatakkoord door de voorzitter van het Klimaatberaad

Te behandelen:

12
Aanbod van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een technische briefing te laten verzorgen over de financieringsregelingen voor bedrijven in Nederland.

Details

Besluit: Overlaten aan individuele leden/fracties.
14
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
15
Eindverslag rapporteurs Energie-unie
16
Voortzetting van het gesprek met MKB-Nederland van 14 maart 2018

Details

Besluit: Het lid Wörsdörfer (VVD) zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering met een voorstel komen voor een rondetafelgesprek over aanbesteden.


 
19
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over de notities van ECN/PBL die ten grondslag liggen aan de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

Te behandelen:

21
Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een extra week tijd voor de inbreng voor het nader verslag met betrekking tot de wijziging van de handelsregisterwet (de deadline wordt daarmee 27 maart 2018 i.p.v. 22 maart 2018).

Te behandelen:

22