Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 maart 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Brief van de voorzitter van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over het onderzoek naar regels in de klus- en deeleconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Gemeente Nijmegen voor werkbezoek aan European Green Capital op 29 juni 2018

 4. 4

  Verzoek om korte toespraak te houden tijdens bijeenkomst 'The guts award' d.d. 2 oktober 2018

 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de kosten van het klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2018, over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2018, over het rapport van de IPCC over de 1,5 graad doelstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schadefonds mijnbouwschade Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbod technische briefing over het beoogde proces en organisatie van het Klimaatakkoord door de voorzitter van het Klimaatberaad

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbod van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een technische briefing te laten verzorgen over de financieringsregelingen voor bedrijven in Nederland.

  Besluit: Overlaten aan individuele leden/fracties.
 13. 13

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 15. 15

  Voortzetting van het gesprek met MKB-Nederland van 14 maart 2018

  Besluit: Het lid Wörsdörfer (VVD) zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering met een voorstel komen voor een rondetafelgesprek over aanbesteden.


   
 16. 16

  Overstapdrempels bij bundels van telecomdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen in de toerismesector en aanpak spreiding van toerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over de notities van ECN/PBL die ten grondslag liggen aan de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van de leden Bruins (CU) en Paternotte (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over sociale ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een extra week tijd voor de inbreng voor het nader verslag met betrekking tot de wijziging van de handelsregisterwet (de deadline wordt daarmee 27 maart 2018 i.p.v. 22 maart 2018).

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing van de RLI over hun nieuwe rapport: ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

  Te behandelen:

  Loading data