Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 3 juli 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 3 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing over het wetsvoorstel betreffende de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957)

Te behandelen:

19
Reactie op de verzoeken van het lid Moorlag, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de consequenties van de aanhoudende nijpende tekorten aan opgeleide technici voor de economie (Telegraaf, 6 februari 2018) en gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 april 2018, over het bericht ‘Overal zonnepanelen en boilers, maar te weinig mensen om ze aan te leggen’ (Nos.nl, 19 april 2018)

Te behandelen:

24
Stafnotitie Invulling werkbezoek Groningen
27
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen
30
Reactie op verzoek commissie over de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018)

Te behandelen:

35
Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34950-XIII-1)

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Yesilgoz (VVD) om het panel van hoogleraren, onder auspiciën van de Mijnraad, ook voor de technische briefing over veiligheidsrisico's en versterkingsopgave Groningen uit te nodigen

Te behandelen:

40
Verzoek van het lid Alkaya (SP) om van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een brief te ontvangen over de stand van zaken met betrekking tot de openstelling van het netwerk van Vodafone voor andere aanbieders, te ontvangen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 17 oktober 2018

Te behandelen: