Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 juli 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • T.C. de Groot (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overzicht verontreinigingen van winningslocaties op land en op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het Slotdocument van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wob-verzoeken inzake de poging het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing over het wetsvoorstel betreffende de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman over de klachten over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Europees Klimaatbeleid 2021-2030: ETS, ESR en LULUCF

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de Energieraad van 11 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met het vierde kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Benoeming Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Programmabrief 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toekomst van de postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de verzoeken van het lid Moorlag, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de consequenties van de aanhoudende nijpende tekorten aan opgeleide technici voor de economie (Telegraaf, 6 februari 2018) en gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 april 2018, over het bericht ‘Overal zonnepanelen en boilers, maar te weinig mensen om ze aan te leggen’ (Nos.nl, 19 april 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maatregelen tegen ongewenste overstap zakelijke abonnees ("slamming")

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Opvolging aanjager Beter Aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming voor een besloten technische briefing over de postdialoog en de toekomst van de postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsbericht Digital Trust Center

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief van commissie Europese Zaken over behandeling van sectorspecifieke MFK-voorstellen (Meerjarig Financieel Kader 2021-2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Alkaya (SP) om de minister van Economische Zaken en Klimaat een brief te vragen over de laatste stand van zaken rondom Siemens in Hengelo

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen

 27. 27

  Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie op het RLI-advies 'Stroomvoorziening onder Digitale Spanning'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang energieprojecten onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid El Yassini, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juni 2018, over het bericht ‘Veel bedrijven zeggen een meisje kan dit niet’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen; highlights 2018 van de Monitor Techniekpact en de rapportage Nationaal Techniekpact 2020: de tussenstand in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatievoorziening EZK-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34950-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Yesilgöz (VVD) het AO Energie en Klimaat op 4 juli te verplaatsen naar september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Yesilgoz (VVD) om het panel van hoogleraren, onder auspiciën van de Mijnraad, ook voor de technische briefing over veiligheidsrisico's en versterkingsopgave Groningen uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Verhoeven (D66) om een apart algemeen overleg over het Actieplan Digitale Connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om na zomerreces een technische briefing te houden met PBL en CPB over de doorrekening van het Klimaatakkoord.

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Alkaya (SP) om van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een brief te ontvangen over de stand van zaken met betrekking tot de openstelling van het netwerk van Vodafone voor andere aanbieders, te ontvangen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 17 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om voorafgaand aan het algemeen overleg Digitalisering een rondetafelgesprek te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data