Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2017, over ontevreden statushouders die een eigen huis eisen

  Te behandelen:

 3. Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2017, over exorbitante vertrekpremies bij woningcorporaties als Portaal

  Te behandelen:

 4. Passend toewijzen voor de huurtoeslag

  Te behandelen:

 5. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

 6. Reactie op verzoek commissie inzake verzoekschrift tot vrijstelling voor bijzonder vermogen bij bepaling inkomensgrens voor huurverhoging

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid voor regeling aangaande meer- en minderwerk projectontwikkelaars bij bouw van nieuwbouwwoningen

  Te behandelen:

 8. Antwoorden op vragen commissie over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 34453-27)

  Te behandelen:

 9. Reactie verzoek commissie om brief voorafgaand aan het VAO Diverse woononderwerpen

  Te behandelen:

 10. Nahang wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur

  Te behandelen:

 11. Ontwikkeling Paleis Soestdijk

  Te behandelen:

 12. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Paleis Soestdijk

  Te behandelen:

 13. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

  Te behandelen:

 14. Geplande en niet-geplande commissieactiviteiten

  Geplande activiteiten: 
  04-07-2017 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  05-07-2017 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Bedrijfsvoering rijk
  05-07-2017 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  Staat van de Volkshuisvesting 2017 
  05-09-2017 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 

  Niet-geplande activiteiten: 
  - Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  - Algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing
  - Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  - Werkbezoek aan Zeeland (in afwachting van geschikte datum en inventarisatie deelname)
  - Technische briefing door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
   
 15. Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

  Te behandelen:

 16. Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur

  Te behandelen:

 17. Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

  Te behandelen:

 18. Stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen, vooral op het gebied van energiebesparing

  Te behandelen:

 19. Verzoek van het lid Koerhuis om de Nahang Wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur controversieel te verklaren (zie ook agendapunt 10). Wordt ingetrokken.

  Te behandelen:

 20. Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het plannen van een technische briefing over saneringssteun aan Woonstichting Geertruidenberg, Vestia en Stichting Humanitas Huisvesting, bij voorkeur voor het WGO over de voorjaarsnota, te houden met Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Te behandelen: