Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2017
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2017, over ontevreden statushouders die een eigen huis eisen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2017, over exorbitante vertrekpremies bij woningcorporaties als Portaal

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Passend toewijzen voor de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake verzoekschrift tot vrijstelling voor bijzonder vermogen bij bepaling inkomensgrens voor huurverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid voor regeling aangaande meer- en minderwerk projectontwikkelaars bij bouw van nieuwbouwwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 34453-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie verzoek commissie om brief voorafgaand aan het VAO Diverse woononderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nahang wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkeling Paleis Soestdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Paleis Soestdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geplande en niet-geplande commissieactiviteiten

  Geplande activiteiten: 
  04-07-2017 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  05-07-2017 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Bedrijfsvoering rijk
  05-07-2017 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  Staat van de Volkshuisvesting 2017 
  05-09-2017 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 

  Niet-geplande activiteiten: 
  - Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  - Algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing
  - Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  - Werkbezoek aan Zeeland (in afwachting van geschikte datum en inventarisatie deelname)
  - Technische briefing door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
   
 15. 15

  Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen, vooral op het gebied van energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Koerhuis om de Nahang Wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur controversieel te verklaren (zie ook agendapunt 10). Wordt ingetrokken.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het plannen van een technische briefing over saneringssteun aan Woonstichting Geertruidenberg, Vestia en Stichting Humanitas Huisvesting, bij voorkeur voor het WGO over de voorjaarsnota, te houden met Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Te behandelen:

  Loading data