Debat geweest
21 december 2016 | 15:00 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 21 december 2016
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (7 - 14 december 2016)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Veiligheid en Justitie op 21 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

9
Reactie op verzoek op het werkbezoek van de minister van Financiën aan de Douane te Rotterdam waarbij ook wordt ingegaan op de actuele berichten van de burgemeester van Rotterdam, het Openbaar Ministerie en de politie ter zake

Te behandelen:

10
Beleidsreactie op rapport Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland, onderzoek naar de signalering van kinderhandel, de aanpak en de samenwerking door professionals

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2016, over het bericht dat lokale fracties van D’66, Groen Links, SP, Christen Unie en de PvdA gezamenlijk hun steun uitspreken voor een continuering van de bed, bad, brood financiering

Te behandelen:

17
Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kansloze asielzoeker uit Noord-Afrika maakt opvang onveilig’

Te behandelen:

23
Brievenlijst
24
Rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap
25
Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma en Marcouch tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap teneinde het nationaliteitsrecht te moderniseren, alsmede tot de in verband daarmee houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van hoofdstuk I van het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) en van het daarbij behorende Tweede Protocol (Trb. 1994, 265)

Te behandelen: