Wetgevingsoverleg

Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Let op: gewijzigde eindtijd)

Wetgevingsoverleg: "Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Let op: gewijzigde eindtijd) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wet verduidelijking voorschriften woonboten
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convo wetgevingsoverleg Wet verduidelijking voorschriften woonboten d.d. 12 december 2016
Stenogram
Download Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Let op: gewijzigde eindtijd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Te behandelen: