Technische briefing

Technische briefing over een aantal rapporten inzake gezondheidsrisico's rond veehouderijen voor omwonenden

Technische briefing: "Technische briefing over een aantal rapporten inzake gezondheidsrisico's rond veehouderijen voor omwonenden "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing over verschillende rapporten over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen op 15 november 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Technische briefing over een aantal rapporten inzake gezondheidsrisico’s rond veehouderijen (Kamerstuk 28 973, nr. 181) verzorgd door Mw. Maassen (RIVM), dhr. Heederik, (UU) en de heer Ogink (WUR)

Te behandelen: