Algemeen overleg

Techniekpact

Algemeen overleg: "Techniekpact"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Techniekpact 8 december 2016, 16.00-19.00 uur; tijdstip gewijzigd (was: 14.00-17.00 uur)
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over het Techniekpact

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Voortgang van de nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Te behandelen:

5
Uitkomsten van de eerste tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF-regeling) en uitvoering van het nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 163)

Te behandelen: