Debat geweest
14 september 2016 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Ruimtelijke Ordening

Inbreng schriftelijk overleg: "Ruimtelijke Ordening"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(AO 14 september te 14 uur is omgezet in dit SO)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 14 september

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten