E-mailprocedure : E-mailprocedure beantwoording feitelijke vragen over het rapport van de commissie-Oosting II

De vergadering is geweest

6 juni 2016
15:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Commissie V&J
Verzonden: maandag 6 juni 2016 15:11
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: RE: SPOED: e-mailprocedure beantwoording feitelijke vragen over het rapport van de commissie-Oosting II

 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
De beantwoording van de vragen over het rapport van de Commissie Oosting zijn inmiddels ontvangen. (Afhandeling van) onderstaande emailprocedure is daarmee overbodig geworden.
 
Vriendelijke groet, Frank Mittendorff
 
 
Mr Frank H. Mittendorff

Adjunct-griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Van: Nava D.
Verzonden: maandag 6 juni 2016 12:49
Aan: GC-Commissie-V&J
CC: Mittendorff F.
Onderwerp: SPOED: e-mailprocedure beantwoording feitelijke vragen over het rapport van de commissie-Oosting II
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Hierbij treft u aan een verzoek van het lid Segers. Het verzoek spreekt voor zich.
 
Graag verneem ik uiterlijk hedenmiddag om 15.00 uur of u met het verzoek kunt instemmen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie Fyra

Van: Vedder, H. (Harmjan)
Verzonden: maandag 6 juni 2016 10:46
Aan: Nava D.
CC: Segers, G.
Onderwerp: Beantwoording Oosting 2
 
Beste Dennis,
 
Namens Gert-Jan Segers de volgende mail.
 
De beantwoording van de vragen over het rapport van de Commissie Oosting is vrijdag helaas uitgebleven. Daarmee komt de voorbereiding van het debat in de knel, terwijl we het debat op verzoek juist een week hebben opgeschoven. We zouden de antwoorden graag uiterlijk vanmiddag om 17:00 ontvangen, zodat we het debat deze week ordentelijk kunnen voorbereiden en houden. Kun je dat voorleggen aan de rest van de commissie en vervolgens aan het ministerie?
 
Dank alvast,
 
Hartelijke groet,
 
Harmjan Vedder
Beleidsmedewerker  Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

Agendapunten

  1. 1

    Beantwoording feitelijke vragen over het rapport van de commissie-Oosting II

    Te behandelen:

    Loading data