E-mailprocedure : Informatie ten behoeve van debat over het rapport van commissie Oosting II

De vergadering is geweest

1 juni 2016
15:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Nava D.
Verzonden: woensdag 1 juni 2016 9:33
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: SPOED: e-mailprocedure ivm debat over het nader onderzoek ontnemingsschikking van de commissie Oosting II
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Hierbij treft u aan een verzoek van de leden van Nispen en Segers ten behoeve van het debat over het rapport van de commissie-Oosting II.
 
Graag verneem ik uiterlijk hedenmiddag om 15.00 uur of u het verzoek steunt.
 
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie Fyra
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
.
Van: Nispen van M.
Verzonden: dinsdag 31 mei 2016 19:59
Aan: Nava D.
CC: Segers, G.; Wiskerke C.
Onderwerp: Verzoek email-procedure ivm debat over het nader onderzoek ontnemingsschikking van de commissie Oosting II
 
Geachte griffier,
 
Mede namens Gert-Jan Segers zou ik de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor willen stellen de minister te vragen voorafgaand aan het debat dat we volgende week zullen hebben over het rapport van het nader onderzoek naar de reconstructie van de ontnemingsschikking (Oosting II) het hiernavolgende document naar de Kamer te sturen, dan wel ter inzage te leggen. Het betreft de redactionele aanpassingen en de inhoudelijke suggesties en vragen die Kamerlid Van der Steur (voor)stelde bij de 25e versie van de concept brief van 27 mei 2014 (de totstandkoming van de brief aan de Kamer van 3 juni 2014). Mede gelet op het feit dat de heer Oosting zojuist in het gesprek geen helderheid kon verschaffen over de vraag of Kamerlid Van der Steur daarbij ook heeft geadviseerd bepaalde passages niet op te nemen en te schrappen, in het licht van hetgeen de heer Van der Steur daarover heeft gezegd in het gespreksverslag, vinden wij het relevant om dit document in te kunnen zien.
 
Bij voorbaat dank voor het doorgeleiden van dit verzoek aan de collega’s.
 
Met vriendelijke groet,
Mede namens Gert-Jan Segers,
 
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Debat over het nader onderzoek ontnemingsschikking van de commissie Oosting II

    Te behandelen:

    Loading data