E-mailprocedure : Verzoek om een discussiestuk over het MFK voor het AO van 7 april 2016 over de informele RAZ van 12 april 2016

De vergadering is geweest

1 april 2016
15:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 10:44
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: [Emailprocedure] FW: Verzoek email procedure
 
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
Geachte leden,
 
Namens het lid Verhoeven (D66) is onderstaand verzoek gedaan om alsnog een eerder toegezegd discussiestuk te ontvangen over het MFK naar aanleiding van de conferentie over dit onderwerp van 28 januari jl. Indien u instemt, zal de Regering verzocht worden dit stuk de Kamer te doen toekomen voor het AO van 7 april a.s. over de informele RAZ van 12 april.
 
Graag verneem ik uiterlijk vandaag, vrijdag 1 april 2016 voor 15.00u of u kunt instemmen met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Louis Middelkoop
Adjunct-griffier vaste commissie Europese Zaken
EU-Adviseur commissies V&J, BiZa, W&R, Kr
Tweede Kamer der Staten-Generaal

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Zeeuw, M.
Verzonden: donderdag 31 maart 2016 19:16
Aan: Commissie EU
CC: Verhoeven K.; Jager de D.; Vlimmeren van L.
Onderwerp: Verzoek email procedure
 
Beste griffie,
 
Graag wil ik namens het lid Verhoeven verzoeken om de toegezegde discussion paper over hervorming van het MFK voor het AO RAZ naar de Kamer te sturen. Zouden jullie dit aan de commissie willen voorleggen?
 
Met vriendelijke groet,
 
Maaike Zeeuw
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om een discussiestuk over het MFK voor het AO van 7 april 2016 over de informele RAZ van 12 april 2016

    Te behandelen:

    Loading data