Agendapunten

 1. 1

  Indien een van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Energieraad (informeel) van 11 april 2016, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 5 april 2016.

 2. 2

  (Nog te ontvangen) BNC-fiche EU-voorstel Staat van de Energie-Unie

 3. 3

  Verslag van de Energieraad op 26 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding kwartaaloverzicht van de reacties op consultaties van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling Strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Mededeling EU Strategie betreffende verwarming en koeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda informele Energieraad 10 en 11 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data