Agendapunten

 1. Verzamelbrief luchtvaart

  Te behandelen:

 2. Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

 3. Voortgang uitvoering Luchtruimvisie

  Te behandelen:

 4. EU-voorstel: Mededeling Een luchtvaartstrategie voor Europa COM (2015) 598 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

 5. Fiche: Mededeling - Een luchtvaartstrategie voor Europa

  Te behandelen:

 6. Fiche: Verordening voor Europese Luchtvaartveiligheid en het Europees Agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA)

  Te behandelen:

 7. Aanbieding rapport ‘Toekomstvaste General Aviation Locaties’

  Te behandelen:

 8. Onderzoek fiscale maatregelen luchtvaartsector

  Te behandelen:

 9. Impactassessment luchtverkeersleiding – uitvoering motie Graus over de vlucht naar het buitenland van Nederlandse luchtverkeersleiders

  Te behandelen:

 10. Nadere Marktverkenning nieuwe heffingenbeleid torenluchtverkeersdienstverlening

  Te behandelen:

 11. Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol, advies Nationale Adviesgroep Cabinelucht en jaarverslagen ORS en Alderstafel Lelystad

  Te behandelen:

 12. Veiligheidssituatie voor de luchtvaart in relatie tot de Sinaï

  Te behandelen:

 13. Aanbieding van het rapport van de Europese “High Level Task Force” over “Conflict Zones”

  Te behandelen:

 14. Voortgang inzake vliegen over conflictgebieden

  Te behandelen: