Debat geweest
21 december 2016 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 21 december 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 21 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
13
Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016

Te behandelen:

14
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Te behandelen:

15
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2016

Te behandelen:

28
Evaluatie wet- en regelgeving wijzigen tellerstand motorrijtuigen
32
41
Nadere toelichting naar aanleiding van de mondelinge vraag van het lid Van Veldhoven over het bericht ‘Toch groen licht voor trein met radioactief afval’ (Handelingen II 2016/17, nr. 28)

Te behandelen:

55
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging. 
 • 34507 Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht
  Dit wetsvoorstel is op 21 december 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
 • 34525 Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen
  Dit wetsvoorstel is op 21 december 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 34589-(R2077) Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs
  Dit wetsvoorstel is op 21 december 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
  Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kernafval in Petten
  Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
 • Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
 • Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie
  Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
 • Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
   
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Externe veiligheid en asbest (AO d.d. 14 december 2016)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven(D66)
56
Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om een reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de criteria voor duurzaam Maleisisch hout

Te behandelen:

57
Adviesrapport "Kennis is macht", van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer (KVKO)