Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2016
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • R.P. van Laar (PvdA)
 • F. Teeven (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie


  01-06-2016 15.00 - 16.00 Bijzondere procedure Noodhulp in Oost-Oekraïne
  02-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  09-06-2016 15.00 - 16.00 Gesprek Dhr. Gus van Harten, Associate Professor International Investment Law Osgoode Hall Law School over investeringsgeschillenbeslechting in handelsverdragen
  09-06-2016 16.00 - 16.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Opzegging van het Statuut UNIDO
  15-06-2016 14.00 - 16.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Landrechten
  16-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering De rapporteurs zullen in besloten deel van de vergadering de resultaten van het BOR-onderzoek t.b.v. het WGO Jaarverslag BuHa-OS 2015 aan de commissie presenteren en een toelichting geven op hun inbreng. 
  16-06-2016 14.00 - 15.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015
  21-06-2016 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS 2015, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking
  22-06-2016 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  22-06-2016 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  23-06-2016 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Noodhulp
  23-06-2016 12.30 - 14.30 Algemeen overleg Bedrijfsleveninstrumentarium
  30-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  07-07-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  06-09-2016 18.00 - 20.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  14-09-2016 10.00 - 13.00 Algemeen overleg RBZ/Handel
  14-09-2016 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Gezondheidssystemen
  27-10-2016 10.00 - 13.00 Algemeen overleg RBZ/Handel
  17-11-2016 10.00 - 12.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

  Nog te plannen activiteiten:
  Algemeen overleg Textiel (vóór het zomerreces)
   
 3. 3

  Vaststelling programma Rondetafelgesprek implementatie Werelddoelen en Klimaatdoelen

  Besluit: Rondetafelgesprek plannen op maandag 20 juni van 14.00 - 17.00 uur.
  Uiterlijk maandag 6 juni a.s. zal per e-mail een conceptprogramma aan u worden voorgelegd. Na vaststelling van het programma zullen de genodigden z.s.m. worden geïnformeerd.

   
 4. 4

  Planning procedurevergaderingen najaar 2016

  Steeds op een donderdag van 13.30 uur tot 14.00 uur op de volgende data:
  8 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december, 22 december
 5. 5

  Verzoek Stichting Tolerantie Benimpuhwe om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Rwanda

 6. 6

  Verzoek Save the Children Nederland, namens Joint Response DRA/Zuid-Soedan, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Zuid-Soedan

 7. 7

  Uitnodiging AWEPA voor vergadering "Parliamentary debate on harmful traditional practices" d.d. 15 juni 2016

 8. 8

  Uitnodiging CPA UK voor 6e Westminster Workshop 'Parliamentary financial oversight of aid effectiveness' d.d. 4-7 juli 2016

 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016 over het bericht ‘Veel kledingmerken nog weinig duurzaam’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actuele stand van zaken met betrekking tot het bedrijfsleven-instrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afgifte vergunning voor export overtollig defensiematerieel naar Jordanië

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Global Goals: implementatie, monitoring en rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ministeriële Conferentie OESO op 1 en 2 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen van de commissie over de opzet van de IOB-beleidsdoorlichting over de samenwerking met de VN op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 34124, nr. 5)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 12 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel op 13 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding overzicht beleidsbrieven op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die naar verwachting in 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd zullen worden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen


  2016Z10535 Aan min BuHa-OS Feit.vr. Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 BuHa-OS 26-05-2016
  2016Z10536 Aan min BuHa-OS Feit.vr. Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015 26-05-2016
  2016Z10534 Aan min BuHa-OS Feit.vr. Jaarverslag van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) 2015 26-05-2016
  2016Z10533 Aan min BuHa-OS Feit.vr. Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015 26-05-2016
  2016Z06704 Aan min BuHa-OS verzoek om brief over beleidsinzet inzake gezondheidssystemen 31-03-2016
 20. 20

  Statistieken commissies 2015

 21. 21

  Voorstel van het lid Van Laar om brief inzake fraude Mozambique

  Te behandelen:

  Loading data