Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

31 mei 2016
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • I.S.H. de Caluw√© (VVD)
 • W. Koolmees (D66)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • F. Bashir (SP)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (Kamerstuk 34156)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het Eindrapport 'Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Energiebesparing in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wacht- en zoektijden in de sociale huursector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingstelsel in verband met stimulering van middensegment en renovatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang huisvesting vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet Wonen en Rijksdienst 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Statistieken commissies 2015

 14. 14

  Activiteiten commissie WR (Gepland/ongepland)

  Gepland:
  31-05-2016 12.00 - 12.00    Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Wijziging huisvestingswet 2014   inzake huisvesting vergunninghouders 
  31-05-2016 12.00 - 12.00    Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Veegwet wonen    
  31-05-2016 16.15 - 17.00    Procedurevergadering    
  01-06-2016 10.00 - 12.00    Algemeen overleg  Renovatie Binnenhof
  01-06-2016 14.00 - 16.00    Algemeen overleg  Energiebesparing gebouwde omgeving
  02-06-2016 15.00 - 16.00    Technische briefing  Open source, open standaarden en open data     
  07-06-2016 16.00 - 16.00    Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen    
  *08-06-2016 15.00 - 17.00  Algemeen overleg Stedelijke ontwikkeling (dit AO wordt uitgesteld i.v.m. de nog te ontvangen evaluatie verhuurdersheffing)
  14-06-2016 16.15 - 17.00    Procedurevergadering 
  28-06-2016 16.15 - 17.00    Procedurevergadering 
  05-07-2016 16.15 - 17.00    Procedurevergadering

  Ongepland:
  Huisvesting doelgroepen
  Bouwregelgeving
  Krimp en bevolkingsdaling
  Openbaar Bestuur