Debat geweest
1 juni 2016 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 1 juni 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 1 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Gemeente Arnhem voor bezoek aan Clean Mobility Center (CMC) en symposium ‘Duurzaam openbaar vervoer’ in Arnhem d.d. 5 oktober 2016
3
Uitnodiging Gemeente Haarlemmermeer en dorpsraad Rijsenhout voor werkbezoek aan Rijsenhout over wonen en vliegen in de regio Schiphol
13
Twee verzoeken tot deelname aan het rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016 (FNV Spoor en Ondernemingsraad ProRail)
29
Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016 over het onderzoek naar een verhoogd risico op kanker bij omwonenden van Moerdijk

Te behandelen:

30
Aanbieding nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

Te behandelen:

46
Begroting side event Single European Sky d.d. 13 juni 2016 en marge van de COSAC-conferentie
47
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
Er is op dit moment geen wetgeving op I&M-gebied aangemeld voor plenaire behandeling. 

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
 • Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie
  Aangevraagd door het lid Van Dekken (VZ cie IenM) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 april 2016.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Spoor (AO d.d. 19 mei 2016)
  Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
 • VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 1 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
49
Uitnodiging Natuurmonumenten voor werkbezoek m.b.t. kustpact