Debat geweest
20 januari 2016 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 20 januari
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 20 januari

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Wijzigingen van de Reglementen betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen; Genève, 20 maart 1958

Te behandelen:

7
34350 XII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

8
34350 A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

9
34350 J Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

29
Uitstel toezending beantwoording van vragen commissie over betalen in het openbaar vervoer 2.0 en een aanbieding van het onderzoeksrapport Effecten toetreding nieuwe mobiliteitskaartaanbieders op bestaande OV-concessies

Te behandelen:

39
Uitvoering van de motie van het lid Remco Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie (Kamerstuk 30872, nr. 154)

Te behandelen:

44
Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Gemeentelijke Gezondheidsdient (GGD) Groningen (in samenwerking met GGD Drenthe en GGD Fryslân) over overlast door houtrook

Te behandelen:

50
EU-voorstel: Mededeling Een luchtvaartstrategie voor Europa COM (2015) 598 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

59
Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 1 december 2015
60
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen
  Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
 • Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.
 • Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
 • Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
 • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
 • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
 • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • Er zijn op dit moment geen VAO's of VSO's op IenM-gebied voorzien.
63
Verzoek van het lid Van Helvert (CDA) om een reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en een artikel van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Te behandelen:

64
Verzoek van het lid Visser (VVD) om de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te verzoeken om het SEO-rapport over prijsdumping van Golfcarriers en een reactie hierop aan de Kamer te sturen.

Te behandelen:

65
Voorstel van het lid Smaling (SP) om de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 18 februari 2016

Te behandelen:

66
Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de vaste commissie voor Financiën te verzoeken de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan te merken als volgcommisse bij het algemeen overleg Staatsdeelnemingen d.d. 3 februari 2016

Te behandelen: