Algemeen overleg : Coffeeshopbeleid

De vergadering is geweest

15 juni 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G.A. van der Steur
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M.J.J. Volp (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Coffeeshopbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding rapportage van de studie "Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014. Verdiepende studie in 5 gemeenten"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken na inwerkingtreding van het nieuwe artikel 11a Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluit op WOB-verzoek over regulering van wietteelt en belastingheffing bij coffeeshops

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging, gedaan tijdens het Mondeling Vragenuur van 16 februari 2016 over het bericht ‘Kliklijn voor drugs’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over de uitwerking van voorstel van het lid Kooiman inzake aanpassing van de Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data