Algemeen overleg : Visserij

De vergadering is geweest

10 juni 2015
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 4 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Economische Zaken

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • B. Visser (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • F. Bashir (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift van de brief aan de gemeente Katwijk inzake recreatief staand want

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het artikel “Groot alarm over waddenvis”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op een artikel inzake het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regeling beroepsvistuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleid mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) 2015-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reductie kreeftenvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang met betrekking tot de schubvisvisserij op het IJsselmeer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Geurts over niet instemmen met het huidige voorstel voor de Doggersbank

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoord op vragen van de leden Jacobi, Albert de Vries, Bosman en Visser over het strandvissen met kleine fuiken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stappenplan voor de invoering van de aanlandplicht in de Nederlandse demersale visserij in de Noordzee en het Kanaal

  Te behandelen:

  Loading data