Algemeen overleg : Luchtvaart

De vergadering is geweest

4 juni 2015
10:15 - 13:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.J. Mansveld
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • F. Bashir (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • W. Hachchi (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Openbaarmaking documenten inzake Air France KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten van het gesprek met de Franse staatssecretaris van Transport en de president-directeuren van Air France KLM en van KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Situatie Air France KLM mede naar aanleiding van publicatie jaarcijfers 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwikkelingen bij Air France KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen bij KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van drie onderzoeken op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ongeval op 25 maart 2015 met een vliegtuig van maatschappij Germanwings

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport “Gezondheidsklachten bij luchtvaartmedewerkers in relatie tot de luchtkwaliteit van cockpit en cabine”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van de Jaarverslagen 2014 van de Alderstafels en toepassing nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tussen 22:30 en 23:00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsadvies Herziening Heffingenbeleid Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Handhavingsrapportage Schiphol van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek over de opzet van onderzoek naar de aanwezigheid van ultrafijn stof in de omgeving van Schiphol en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verkiezingen Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding van de evaluatie aan van het convenant "reduceren risico vogelaanvaringen"

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vliegen zonder geldig Bewijs van Luchtwaardigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rijksbetrokkenheid bij vervolg luchthaven Twente en voorhang koninklijk besluit decentralisatie bevoegd gezag

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het bericht "Staatsgaranties voor Schiphol en KLM boterzacht" in de Volkskrant d.d. 1 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van de leden Bashir en Elias over het in beeld brengen van de factoren waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de luchtvaart (Kamerstuk 31 936, nr. 254)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Synergie-effect samenvoeging Alderstafel Schiphol en Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over het bericht ‘Dodelijk gif in vliegtuig’

  Te behandelen:

  Loading data